Mededeling

Casus

Biofeedback therapie: Meting stressprofiel

Via een biofeedback stressprofiel wordt inzicht verkregen in de basisspanning van het lichaam, de reactie op stress en het vermogen om te ontspannen. Problemen ontstaan wanneer het lichaam te lang of te vaak in een gespannen staat is en ook wanneer het vermogen om te ontspannen is verminderd.

De staat van het lichaam heeft effect op een aantal lichaamsfuncties, zoals ademhaling, hartslag, spierspanning en de warmte en vochtigheid van de handen. Deze lichaamsfuncties worden tijdens het biofeedback stressprofiel gemeten.

Er wordt gemeten tijdens een rustsituatie, om een beeld te krijgen van de basisspanning en tijdens een aantal denktaken, om te bekijken of er een normale stressreactie optreedt. Tussen de denktaken zitten periodes van rust om te meten of er na de stressreactie weer ontspanning optreedt.

Tijdens een sessie van anderhalf uur wordt bij u de meting gedaan, de uitslag doorgesproken en ontvangt u advies in de vorm van oefeningen en tips. Soms blijkt op basis van de uitslag van de meting dat verdere begeleiding of training nodig is. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “vervolgtraject”.

Door de lichaamssignalen voor de client/patiënt zichtbaar maken ontstaat het eigen dynamische proces  voor verandering op verschillende niveaus: emotioneel, lichamelijke, mentale en sociaal-gedragsmatig.

Casus Georges:

Georges is een man van 40 jaar en heeft meer dan een jaar last van hoofdpijn, maagklachten, Hij heeft altijd goed gefunctioneerd en heeft verschillende functies uitgeoefend. De afgelopen jaren was een manager van een bedrijf.

Hij heeft altijd klamme handen en zijn zweet neemt toe en hoofdpijn wordt intense als een soort strakke hoofdmuts bij stress. Hij wordt erg moe en slaapt slecht daardoor kan hij niet meer goed functioneren. Vier maanden geleden kreeg hij paniek aanval en sindsdien is hij thuis.

Verwijzing brief van de arts:

Hierbij verwijs ik voor behandeling van hoofpijnklachten en paniekaanval.

Er is sprake van een mengbeeld waarbij stress/ verhoogde spierspanning van het hoofd en snelle ademhaling een belangrijke rol speelt.

Hij krijgt medicatie en leefstijladviezen maar daarnaast adviseer ik biofeedback.

Met vriendelijke groeten,

Doktor

Verloop van de behandeling met biofeedback therapie

De behandeling van Georges begon met een intakegesprek en daarna met een meting van zijn Stressprofiel. Bij Georges werd ook spanning van nekspieren, voorhoofd spieren (frontalis) en masseter (wangkauwspieren) gemeten.

De resultaten geven een duidelijk beeld:

  • Huidgeleiding extreem hoog
  • Ademtempo hoog
  • Ademhaling en hartslag werken onvoldoend met elkaar samen

Zijn hoofdpijnklachten en zijn paniekaanval zijn vermoedelijk spierspanning gerelateerd. Zijn hoog ademtempo en extreem huidgeleiding duiden op een continue alertheid.

Aanpak

Kalmering van autonoom zenuwstelsel door:

  • Rustig leren ademen
  • Spierspanning leren verlagen
  • Verlaging van huidgeleiding

Georges krijgt biofeedback training met biofeedback toestellen waarin oefeningen om  zijn spierspanning ( Frontalis, Masseter Trapezius)  en oefeningen om zijn ademhaling  en zij hartslag te beïnvloeden. Na elke sessie krijgt hij oefeningen voor thuis toe te passen zonder biofeedback toestel.

Na een aantal sessies is Georges al veel beter in staat om zelf te reguleren en van sommige patronen afstand te nemen. Hij vertelde dat hij nu voldoende ontspanning voelt gedurende de dag door het blijven oefenen met de aangeleerde oefeningen en vaardigheden.

In 4 maanden tijd werd zijn hoofdpijn sterk afgenomen, spierspanning helemaal weg, geen klamme handen meer en slapen veel beter geworden.

De vijfde maand beeld Georges af omdat hij geen klachten meer had en hij vroeg mij of ik hem kan helpen om het zelfbeeld te vergroten want tijdens het intakegesprek had ik ontdekt en vertelde dat hij een negatief zelfbeeld had dat een belangrijke rol speelt bij zijn piekeren.

Twee sessie waren voldoende om te werken aan eigen   sterk zelfbeeld.

Helpt praten over je problemen niet voldoende? Of heb je last van lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak? Voel jij je belemmerd door onverwerkte gebeurtenissen van vroeger?

Biofeedback therapie kan verschil maken in je leven.

Mail: info@emoverder.be

Tel: 0466272439

Met vriendelijke groeten

Emoverder

&

Think Outside

STA77686

Over ons

Met veel plezier informeren wij u over lichaamsgerichte psychologische begeleiding  en coaching binnen onze praktijk. Door onze gespecialiseerde therapievormen werken we  integratief en holistisch.  Dankzij deze benadering kunnen we in onze praktijk streven naar een herstel van evenwicht in het leven: zowel op lichamelijk, emotioneel, cognitief en gedragsmatig niveau.

Op basis van specifieke lichaams- en bewegingsgerichte interventies, kunnen we zorg op maat aanbieden. Aan de hand van meetbare criteria worden er specifieke modules ingezet en toegepast. Hierdoor kan u zelf op objectieve wijze uw vooruitgang meten.

….

Lees meer
“Als de lichamelijke energie van onze impulsen, van onze emoties zich niet kan uitdrukken in een gesymboliseerde vorm (woorden, gedachten, ideeën, concepten, tekenen, schrijven, verhalen vertellen,  beweging, artistieke creatie …)  ophoopt zich  in de spierspanning en veroorzaakt  lichamelijke verstoringen en  gedragsproblemen.“ Gregory Auer-Martin

wij zullen je helpen

Deze unieke  lichaamsgerichte benadering  is voor  iedereen die een andere psychologische begeleiding  wilt ontdekken. De methode is ook voor de  cliënt/patiënt bij wie in gesprekstherapie wel inzicht gekregen heeft, maar onvoldoende geholpen is.

Angst

Slaaplosheid

Depressie

Burn-out

Groepstherapie

Emoverder groepstherapie, workshops, training en gastcollege  zijn inzichtgevend en  inspirerend. Leren van jezelf en van de anderen  en  creatieve zijn  voor  persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en teambuilding vormen een vleugel  van onze interventies .   De andere vleugel  is gericht  op je  die vastloopt  in je werksituatie,  relatie,  complexiteit van stress,  burn-out ,  angsten, gedragsproblematiek,  verlies  etc.  Emoverder  biedt u de ruimte om problemen  snel en doelgericht  aan te pakken.

Het woord van mijn cliënten