Biofeedbacktherapie

1200px-Neurofeedback

Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen gemeten worden, zoals spierspanning, transpiratie van je lichaam, ademhaling, hartslag en handtemperatuur. Deze lichaamssignalen worden gemeten. Tijdens de meting zijn deze signalen zichtbaar op een computerscherm, zodat zowel de therapeut als de cliënt een continu beeld krijgen van wat er in het lichaam gebeurt. Het effect van een beangstigende gedachte, geconcentreerd nadenken, de manier van ademen, de zithouding, de emoties, etc. is direct zichtbaar. Het uiteindelijk doel is dat de cliënt zijn eigen lichaamssignalen leert herkennen en bewust controleren. In eerste instantie met behulp van biofeedback apparaten/toestellen , later ook zonder apparatuur.

Biofeedback levert positieve effecten bij lichamelijke klachten als gevolg van gerelateerde aandoeningen zoals burn-out, angst, depressie, slaapprobleem, hoge bloeddruk, hyper ventilatie, migraine, prikkelbaar darmsyndroom, druk op de borst niet gerelateerd aan hartklachten, ADHD, spierspanning, spanning in het kaakgewricht, complexiteit van stress enz.

 

Soorten biofeedback: zie de link  https://biofeedbackvereniging.nl/

 • Biofeedback
 • Hartcoherentie
 • Myofeedback
 • Neurofeedback

 

Voordelen van Biofeedback

 

Meten: Identificeer de oorzaak van de fysiologische disbalans en bepaal een behandelingsplan

Bewustzijn: Visualiseer lichaamssignalen en geef hiermee bewustzijn in de relatie tussen lichaam en geest

Optimaliseren: Optimaliseer de interactie tussen lichaam en geest met real-time audiovisuele feedback

Monitoren: Analyseer de lichamelijke signalen en de resultaten van één of meerdere sessies

Psychomotorische therapie

Geest en lichaam zijn met elkaar verbonden. Binnen psychomotorische therapie staat de balans tussen lichaam en geest centraal. Door in dialoog te gaan met je voelen – je denken – je doen,… streven we naar het herstel van een evenwichtig leven.

Psychomotorische therapie is een doe- en beleven therapie waarbij de cliënt de gelegenheid krijgt om ervaringen op te doen en zo nieuwe vaardigheden kan ontwikkelen. Dit binnen een veilige setting van ontdekken, oefenen, ervaren en oplossen. Weten wat je doet met je ervaring wordt realiteit via ontdekken, oefenen, ervaren en oplossen.

Het doel van deze lichaamsgerichte begeleiding is een bijdrage leveren om te kunnen komen tot het gewenste denken- voelen en handelen.

Bio- energetica

Bio- energetica betekent in begrijpelijke taal “energiestroom”. Door inspanning kan men ontspannen. Via ontspanning van het lichaam kunnen emoties loskomen en verwerkt worden. Als de gezonde energie geblokkeerd wordt  dan is het wenselijk om de blokkades op te heffen.

Op reis naar lichamelijke, emotionele en mentale vrijheid.

Volgens bio- energetica visie  hebben klachten te maken  met het in het lichaam geblokkeerde emoties als verdriet, angst, woede  en haat. Bijvoorbeeld doordat je in bepaalde situaties, thuis, op school, op het werk,  je probeerde aan te passen en je geen ruimte vond eigen emoties en behoeften te kunnen voelen en/of onvoldoende tot expressie te kunnen brengen.

Sommige mensen hebben de neiging om signalen van het lichaam  te negeren. Als iemand voortdurend emoties vasthoudt en signalen negeert, wordt dat in het  lichaam merkbaar als verslapping of verstarring. In een later stadium kan men ook last krijgen van ernstiger klachten als depressie, angst, burn-out, eetstoornissen, onverklaarbare lichamelijke klachten bv vermoeidheid, slaaplosheid, prikkerbaarheid, depressiviteit, eenzaamheid, gevoel van uitzichtloosheid etc.

Wilt u leren ontspannen door deze lichaamsgerichte benadering of  bent u een cliënt/patiënt bij wie in gesprekstherapie wel inzicht gekregen, maar onvoldoende geholpen is, dan is Bio- Energetica  misschien iets voor u.

Running therapie

Running- therapie is oorspronkelijk kort gezegd hardlopen op therapeutische basis. Nu is running- therapie meer dan lopen. Joggen en wandeling horen ook erbij. Het doel is het bevorderen van lichamelijk en psychisch welbevinden.

Het therapieprogramma gaat uit van de individuele mogelijkheden van de persoon en wordt samen met de psychomotorisch therapeut opgesteld en eventueel bijgesteld. Het gaat er om op een goed, gecontroleerd manier bezig zijn met eigen lichaam en verschillende studies hebben aangetoond dat running therapie depressieve klachten en angstklachten vermindert.  Bij depressie is running therapie is  echt aanbevolen  in verschillende landen vanuit  de landelijke multidisciplinaire richtlijn.  Running therapie bevordert  je fitheid en  helpt het lichaam om bepaalde hormonen aan te maken o.a. endorfine, dopamine en serotonine.

Er zijn verschillende werkdoelen bijv. leren herkennen van lichaamssignalen en zijn betekenis, leren rekening houden met deze lichaamssignalen, leren jezelf uit te dagen en door zetten, verbeteren van je  zelfwaardering etc.

Het gaat er om op een goede en gecontroleerde manier bezig te zijn met het lichaam en wordt aandachtspunten van tevoren besproken en nabesproken. Deze therapie vorm is de beste aanvulling  voor  u  als  cognitieve gedragstherapie (CGT) behandeling, Acceptance commitment therapy volgt.

Je leert jezelf kennen op een manier die je nog niet  hebt meegemaakt!

Primitieve dans

sans-titre

Primitieve dans: Ontmoeting tussen Afrikaanse visie en Westerse visie op energie en zelfhelend vermogen.

Primitieve dans is een reis door de lagen van je eigen zelf. Wil je sterk zijn en energiek als een olifant of een baobab of wil je echte ontspanning door inspanning. Ontdek dan primitieve dans bron van je ziel.

Bewegen en ontspannen, dat wil ik. En u?

Je begint hier in je lichaam en je voedt het met energie. Het is het enige lichaam dat je ter beschikking hebt. Je energiek voelen, oefengericht en ervaringsgericht werken, en een evenwicht opbouwen, daar werken we aan! Emotioneel, fysiek, gedragsmatig, mentaal- en intellectueel evenwicht!

Primitieve dans is voor iedereen.

Ademtherapie

ademtherapie2

Ademtherapie is een doelgerichte benadering tot bewustwording van je eigen natuurlijke en onnatuurlijke adempatronen. De therapie geeft je de gelegenheid om te ontdekken en onderzoeken welke lichaamsgerichte ademhalingsoefening(en) bij jou je vitaliteit, draagkracht en veerkracht helpen toenemen. Door middel van oefeningen, ervaringen en oplossingen helpen we de natuurlijke ademhaling herstellen. Het aangrijpingspunt hierbij is het loslaten van nadelige gewoonten.

Ademhaling is een natuurlijk proces. Het onafgebroken in- en uitademen van lucht zorgt voor een voortdurend contact tussen ons lichaam en de wereld om ons heen. De ademhaling beïnvloedt daardoor onze omgeving, de capaciteiten om ongewenst denken, voelen en handelen positief te beïnvloeden, onze emotieregulatie en tenslotte het contact met onszelf. Hoe zwakker en oppervlakkiger we ademen, hoe minder gevoelens we in onszelf zullen opmerken en des te minder contact we met de wereld om ons heen ervaren.

 

Gevolgen van een verkeerd adempatroon

Wanneer we langdurig op een onnatuurlijke manier ademen ervaren we dit patroon als ons natuurlijk adempatroon. Hierdoor ontstaan langzaam aan klachten: kortademigheid, onrust, hyperventilatie, nek- schouder en rugklachten, duizeligheid, concentratieproblemen, burn-out, vermoeidheid, problemen met de stofwisseling of regelmatig moeten gapen of zuchten. Een natuurlijke ademhaling levert een grote bijdrage aan het zelfherstellend vermogen van ons lichaam. Het draagt bij aan het natuurlijk herstellen van overbelasting, prikkels, angst en stresssymptomen die we veelvuldig oplopen in deze moderne tijd en moderne jungle. Aandacht en tijd zijn nodig om ons natuurlijk adempatroon weer vertrouwd te laten voelen.

Toegepaste Relaxatie T.R

Snel ontspannen!!! Moeilijk, maar leerbaar!!!!

De Toegepaste Relaxatie is een effectieve ( evidence- based)  psychomotorische interventie. Deze relaxatiebenadering is ontworpen door Lars-Goran Öst  en kan omschreven worden als een coping- en relaxatietechniek binnen de cognitieve gedragstherapie. Men leert in verschillende gespannen situaties zich snel ontspannen (bijvoorbeeld in angstsituaties en paniekaanvallen) en in verschillende contexten ( op werk, in openbare ruimte,  op school,  op een podium, thuis etc.).

 

Ervaart u  constant de volgende ongewenste  signalen:  innerlijke onrust, nare gevoelens , verhoogde staat van lichamelijke alertheid, je niet lekker voelen in meerdere situaties,  spierspanning, moeite met (in)slapen, zweten, vermoeidheid, vergeetachtigheid, hoofdpijn, hyperactiviteit, hartkloppingen, prikkelbaar, irritatie, gejaagd gevoel, bang zijn, snel gefrustreerd, concentratie problemen, extreme en negatieve gedachten, piekeren, overzicht kwijt zijn, black-out, nerveus, angst om in de steek gelaten te worden, verdriet, boosheid, agressie, eenzaamheid etc. dan is TR  misschien iets voor u.

Verlies en Rouwtherapie

In ons leven worden we onvermijdelijk geconfronteerd met verlies. De verlieservaring heeft met de tijd verschillende mutaties doorgemaakt. In onze moderne jungle, is er spijtig genoeg nog weinig plaats voor rouw en verdriet. Je moet je steeds weer snel aanpassen en opnieuw meedraaien in het normale leven. Het rouwproces loopt daardoor dikwijls vast met kans op vele negatieve gevolgen voor ons psychisch welzijn.

Verlies en rouw werken verlammend. Ze dringen diep in ons binnenste en overheersen het normale denken, voelen, doen en willen.

Emoverder biedt antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe omgaan met verlies en rouw?
 • Hoe geef ik verlies een plaats in mijn leven?
 • Welke emotionele, lichamelijke, mentale en sociale ervaringen kan ik hierbij ondergaan?

Men denkt bij verlies spontaan aan het overlijden van een dierbare, maar een verlieservaring kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld het kwijtraken van: gezondheid, een baan, het vertrouwd huis, lichaamsintegriteit, sociale omgeving, relatie, toekomstperspectieven, wensen, huisdier, enz. Er zijn verschillende vormen van verlies en het rouwproces volgt een verschillend traject voor ieder individu. Professionele hulp kan je helpen bij dit proces, zodat het verlies minder zwaar op je schouders weegt.

Als wij een verlies ervaren, dan staan wij voor de taak om verwachtingen: wereld- en toekomstbeelden aan te passen aan de nieuwe situatie. Het proces waarin we dit doen is rouwen, dit is geen ziekte maar een natuurlijk proces als gevolg van een belangrijke verlieservaring. De mate waarin wij het verlies als ernstig en indringend ervaren staat rechtstreeks in verband met de graad waarin wij een betekenisvolle band hebben met wat of wie we hebben verloren.

 

Zijn we kwetsbaar?

Het is moeilijk en pijnlijk om onze kwetsbaarheid toe te laten in onze gedachten, voornamelijk omdat we ooit zelf zullen sterven en gedurende ons leven verschillende vormen van verlies en rouw ervaren. Ook de impact van het verdriet van een naaste kan op ons wegen omdat we de pijn, opgewekt door het medeleven, verdringen. Een nog niet goed verwerkt verlies kan, na verloop van tijd, allerlei psychiatrische klachten opwekken zoals depressie, angststoornissen, enz. De rouw staat dan soms niet meer op de voorgrond en kan daardoor over het hoofd worden gezien. Ieder verlies en elk rouwproces is uniek. Werken aan verlies en rouw binnen Emoverder helpt je om te begrijpen wat rouw is en wat rouwverwerking inhoudt in jouw situatie. Dit is belangrijk voor het herstelproces.

 Mag ik voelen?

In onze westerse samenleving rust nog steeds een taboe op pijn en verdriet, ze worden vaak weggestopt. We praten niet graag over onze emoties. Tijdens de training van verlies en rouw leer je eerst in contact komen met je eigen lichaam en gevoelens waardoor je voelt wat er diep in je leeft. Emoverder wil je leren voelen en emoties uiten vanuit het primitief voelen en denken om het eigen aanpassingsvermogen te vergroten.

Cognitieve fitness

cognitieve

Cognitieve fitness is een methode waarbij mentale processen zoals waarneming, informatie verwerken, leren en denken worden bevorderd. De fysiek inspanning en mentale inspanning vormen het fundament voor effectieve en bewuste ontspanning en helpen bij emotie regulatie bij piekeren bij volwassenen en ouderen met psychische stoornissen en psychosociale problemen.

Voorbeeld van doel van cognitieve fitness bij de ouderen is bevorderen van:

 • bewegen en cognitie
 • bewegen en preventie van dementie
 • Betere ADL
 • Verleiden tot beweging
 • Verbeteren van evenwicht zowel lichamelijke, emotioneel, cognitief en sociaal.

Plezier voorop! Hierbij is het motto.